Wednesday, February 3, 2016

Uber's New LogoWait nasaan na yung Uber App ko? Maraming nagulat at medyo nadismaya sa bagong logo ng uber. Kung naka auto-update ang apps sa phone nyo ay tiyak na nahirapan o kaya nagulat kayo kasi iba na ang logo ng uber.